OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.buddhaboard.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.buddhaboard.cz je Štěpán Koníček se sídlem Horská 4663/8a, Jablonec nad Nisou, 46601, IČO: 76060209 REGISTRACE:367/08/ŽÚ/Ha-1 Jablonec nad Nisou dne 14.1.2008. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Elektronická evidence tržeb - eTržby

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. My Vám vrátíme peníze za vrácené zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (částka za dopravné a způsob platby). Částku za vrácené zboží zašleme na Váš účet. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu potvrzení o přijetí Vaší objednávky.
Všechny objednávky na zboží které je "skladem" vyřizujeme ve lhůtě 2-3 pracovních dnů.
V případě že je zboží "skladem u dodavatele" zboží odesíláme zpravidla v rozmezí 10-15 pracovních dnů.

Doprava

V okamžiku odeslání balíku Vám zašleme email s podacím číslem zásilky. Dodání pak probíhá následující pracovní den.

Způsob dopravy

Doporučená zásilka České pošty - zásilka je doručována následující pracovní den. V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložní doba je 15 dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě vyhledejte balík na stránkách dopravce (viz sekce „Problémy s doručením“) nebo nás kontaktujte.

Využíváme služeb: Doporučené psaní, Doporučený balíček a Balík do ruky - konkrétní služba je vybrána vždy tak aby byl zachován nejlepší poměr cena / výkon s ohledem na velikost a váhu Vaší objednávky. Veškeré níže uvedené ceny zahrnují manipulační poplatek i balné.

Pro zásilky do 0,5kg je cena: 65,- Kč
Pro zásilky od 0,5kg do 1kg je cena: 80,- Kč
Pro zásilky od 1kg do 2kg je cena: 95,- Kč
Pro zásilky od 2kg do 5kg je cena: 150,- Kč
Pro zásilky od 5kg do 10kg je cena: 270,- Kč
Pro zásilky nad 10kg zajistíme dopravu individuálně - v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Osobní odběr - nabízíme možnost osobního převzetí, nenabízíme platbu v hotovosti při převzetí.
Zboží si můžete vyzvednout obratem po potvrzení o přijetí platby v našem sídle: Horská 4663/8a, Jablonec nad Nisou.
Jakmile platbu zaevidujeme, budeme Vás telefonicky kontaktovat, aby jste k nám trefili a domluvíme čas předání.

Platební podmínky

Bezhotovostně - jakoukoliv platební kartou VISA, MasterCard - za pomocí platební brány GoPay.
Bezhotovostně - platbou předem na účet: 1059672033 / 3030 - Air Bank a.s.
V hotovosti - dobírkou - s příplatkem 50,- Kč - za pomocí doručovatele Česká pošta s.p. nebo Zásilkovna s.r.o.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s popisem vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Práva plynoucí ze zákonné záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává spotřebitel záruku novou v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH - prodejce není plátcem DPH. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete upravit v sekci Registrace.

Závěrečné ujednání

Objednávka je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Kontakty

Štěpán Koníček - telefon: +420 737 575 765 / email: info@buddhaboard.cz